Kapittel biedt

Afbeelding3.png
Afbeelding4.png
Afbeelding1.png

Trajectbegeleiding religieus patrimonium

De toekomst van ons religieus patrimonium is één van de grootste uitdagingen op dit moment. Kapittel is gespecialiseerd in onderzoekstrajecten van dit unieke patrimonium met het oog op een nieuwe toekomst. Onze waardevolle kerken, kapellen, kloosters en andere religieuze plekken verdienen een duurzaam plan voor de toekomst.

Op basis van doordachte methodieken ontwikkelt en begeleidt Kapittel specifieke co-creatieve trajecten voor  religieus patrimonium.

We gaan aan de slag in een gezond participatieklimaat samen met de:

 • gemeenschap - inwoners, bewoners

 • religieuze gemeenschap

 • beleidsmakers

 • kerkfabriek

 • ondernemers

 • gebiedsontwikkelaars

 • financierders

 • heemkundige kring

 • en andere stakeholders

 

Afhankelijk van de noden voorzien we een gestroomlijnde samenwerking met externe deskundigen. Kapittel heeft een breed netwerk op verschillende domeinen die ingeschakeld kan worden.

Een participatieproject bestaat courant uit 5 fases. Op het einde van het proces is er uitgebreide communicatie van de conclusies en aanbevelingen. Kapittel wil geen dode letter op papier en staat naast de formele rapportering garant voor een florerende en creatieve communicatie. 

 

 

 

 

Unieke plekken ontsluiten

Kapittel kan unieke locaties opnieuw laten floreren. We maken een koppeling tussen de plek en de ambities op cultureel, sociaal, maatschappelijk en economisch vlak. We begeleiden en adviseren vanuit het DNA van de plek en benaderen dit vanuit de identiteit van de stakeholders. Kapittel staat garant voor creatief maatwerk. 

 

Bij deze integratie is respect voor de omgeving en de plek cruciaal. Tijdens het proces leggen we dan ook de klemtoon op:

 • aandacht en respect voor tradities

 • roerend, onroerend en imaterieel  erfgoed

 • culturen

 • omgeving

 • verhalen

 • historiek

 • noden

 • landschap

 • en andere aspecten eigen aan de plek. 

Kapittel begeleidt en adviseert niet alleen strategisch en planmatig.  
We begeleiden graag de transitie van de integratie in een opvolgtraject om tot een duurzame en gedragen implementatie te komen.

 

Kapittel vertelt over de toekomst

Met de inspirerende lezing ‘Onze kerk, kapel of klooster heeft een toekomst!’ gaat kapittel naar de belangrijkste partner als we denken aan de toekomst van ons religieus patrimonium: de gemeenschap!

 

In een inspirerende en interactieve sessie van anderhalf uur zet Kapittel aan tot nadenken over:

 • de kracht van de plek en wat die kracht, impact kan doen met mensen

 • het belang van religieus patrimonium binnen een lokale gemeenschap

 • de rol die religieus patrimonium kan spelen in te toekomst

 • aandachtspunten om tot een duurzame en florerende herbestemming te komen

 

 

Gesprekspartner voor de toekomst unieke plekken

Kapittel is een gesprekspartner in het toekomstbeleid van unieke krachtige plekken in Vlaanderen. Meer dan ooit willen we ons verdiepen in wat de kracht van een plek is en vooral wat die kracht doet met mensen. Of het nu gaat over de transformerende kracht van Toerisme of de beleving erfgoed.

 

Kapittel is een inspirerende en actieve gesprekspartner in dit domein. Samen de dialoog aangaan om het ambitieniveau te verhogen!

Afbeelding2.png

Voorbereiden

Afbeelding5.png
Afbeelding7.png

Verkennen

Verdiepen

Verbinden

Versterken

 • Kerkenbeleidsplan
   

 • Voorstudie
   

 • Opmaak van gemeenschapsfoto
   

 • Instellen en keuze van methodieken
   

 • Infomoment
   

 • Aan de slag met kernkapittel
   

 • Aan de slag met gekozen methodieken

 • Inspraakcampagne
   

 • Organiseren kapitteldag
   

 • Klankbordgroep met experten
   

 • Kernkapittel

 • Aftoetsen van conclusierapport
   

 • Terugkoppeling Kernkapittel

 • Infomoment
   

 • Presentatie conclusierapport
   

 • Slot kapittel met plan voor de toekomst

footer-vlaander-logo.png

Kapittel werkt in zijn dienstverlening structureel & co creatief samen met:

logo-baseline.png