Kapittel gelooft in de kracht van de plek!

 

Elke plek heeft haar eigen ‘DNA’. Een geschiedenis met tradities, verhalen, gemeenschapsleven,... Het DNA van de plek samen verkennen en onderzoeken is een noodzakelijke stap om vanuit onze eigen identiteit op een duurzame wijze te werken aan de toekomst. Kapittel staat garant voor een gedragen totaalvisie met respect voor erfgoed en wil op deze manier samen verbinden & versterken. 

De toekomst van ons religieus patrimonium is één van de grootste uitdagingen op dit moment. Kapittel is gespecialiseerd in onderzoekstrajecten van deze unieke plekken met het oog op een nieuwe toekomst.

Als we samen willen schrijven aan de toekomst van ons religieus patrimonium, beginnen we vanuit de kracht en de ziel van de plek. De bezieling van de gemeenschap die er zich mee verbonden voelt staat centraal.

 

 Kristof Lataire

"

Kapittel in beeld

KAPITTEL MAAKT SAMEN EEN TOEKOMSTBEELD VOOR RELIGIEUS PATRIMONIUM

SAMEN SCHRIJVEN AAN DE TOEKOMSTVAN ONS RELIGIEUS PATRIMONIUM
 
Visietekst over de toekomst van ons religieus patrimonium in Vlaanderen.

KAPITTEL VOLGEN

VIA SOCIALE MEDIA

KAPITTEL PARTNER IN HET
GROOTSCHALIG STILTEONDERZOEK

www.silence-please.be

KAPITTEL GAAT OP ZOEK NAAR DE NIEUWE BESTEMMING VAN HET SINT-JOZEFSEMINARIE

Kapittel mocht meewerken aan 
CO-AUTHORINGTHE FUTURE OF TRAVEL AND HOSPITALITY
Ontdek het resultaat hier
Kapittel werkt mee aan... 
Ontdek het project hier
Kapittel wil samen verbinden & versterken

KAPITTEL ZOEKT INTERNATIONAAL NAAR DE KRACHT VAN RELIGIEUS PATRIMONIUM

MENAS, WAAR WE VANUIT DE ZIEL VAN DE PLEK EN DE BEZIELING VAN MENSEN ZOCHTEN NAAR EEN NIEUWE BESTEMMING VOOR HET RELIGIEUS PATRIMONIUM

KAPITTEL VOLGEN

VIA SOCIALE MEDIA

© 2018 KAPITTEL
Foto: Bram Markey, Beeldbank Toerisme Vlaanderen, Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed

KAPITTEL\Kruisbulckstraat 28 | 9800 Vinkt  (België) | +32 478 73 26 45 info@kapittel.eu